0

زیر مجموعه ای از فناوری اطلاعات

یه مرحله بیشتر نمونده. شغلت تو کدوم زیر مجموعه است؟