0

زیر مجموعه ای از تولیدات صنعتی

یه مرحله بیشتر نمونده. شغلت تو کدوم زیر مجموعه است؟